Vidensdeling

”Jeg påtaler det ikke overfor andre, hvis jeg mener de laver noget uforsvarligt. Du risikerer, at hvis du kritiserer en kollega den ene dag, så laver du måske en fejl den næste dag, og så ser du lidt dum ud, hvis du har været ude med riven”.

En af de vigtigste præmisser for at skabe et sikkert arbejdsmiljø er, at der mellem kolleger og mellem medarbejdere og ledelse er et højt engagement i forhold til konstant at dele konstruktiv kritik af arbejdsforhold eller arbejdspraksisser, som er eller anses for at kunne blive farlige.

Men hvordan diskuterer man fejl og arbejdspraksis uden at kritikken bliver opfattet som personlig og usolidarisk? Og hvordan undgår man, at den enkelte medarbejder bliver bange for, at dét at påpege fejl vil ramme dem som en boomerang, hvis de en dag selv begår en fejl?

I et velfungerende sikkerhedsarbejde er medarbejderne ikke bange for at påpege ting, de anser som farlige overfor hinanden. De ved, at sikkerhed kun kan skabes i fællesskab. De ved derfor også, at sikkerhedsråd ikke handler om personlige mangler, men derimod er en hjælp til at opretholde en sikker arbejdsplads for alle. Forskningen viser, at selv i meget maskuline brancher, som fx off-shore, kan det lade sig gøre, at skabe en konstant kollektiv interesse for risici og sikkerhedslæring. Det kan også lade sig gøre at skabe en kultur, hvor det er anerkendt, at påpege potentielle sikkerhedsproblemer ved måden arbejdet er organiseret på eller udføres på i konkrete tilfælde.

Det kollektive ansvar og sikkerhedsbevidsthed er vigtige pointer i arbejdet med at få skabt en kultur, hvor sparring og læring ikke handler om at sidde i rundkreds og kritisere hinanden, men handler om i fællesskab at arbejde sikkert.
 

Ideer og anbefalinger til at arbejde med vidensdeling

  • Gør faglig kritik til en positiv ting. Det giver mulighed for at arbejde sikkert, kvalificeret og effektivt– uanset om kritikken retter sig mod virksomhedens eller kollegers sikkerhedshåndtering. Man kan fx arbejde med sparring om kendte sikkerhedsrisici som en del af medarbejdernes generelle arbejde, hvilket kan styrke muligheden for at arbejde fagligt og dygtigt.
     
  • Skab strukturer til vidensdeling. Man kan fx gøre det til en rutine, at arbejdsdagen afsluttes med, at medarbejderne drøfter sikkerhedsmæssige hændelser i løbet af dagen, uden at nævne eller udpege bestemte kollegers eventuelle fejl, men med fokus på, at lignende ting undgås den næste dag.
     
  • Beløn vidensdeling. Sørg for at der er tydelige incitamenter til og mærkbar anerkendelse af at medarbejdere deler deres viden. Det kan fx være offentlig ledelsesmæssig ros og fremhævelse af de medarbejdere, der har vidensdelt så der ikke er tvivl om, at dette er værdsat.
     

Vidensdeling

Se filmen Vidensdeling