Mand på flere måder

I den danske ambulancetjeneste har der i mange år været tradition for, at en ”rigtig redder” var stærk og kunne holde til at løfte tunge patienter. Fysisk styrke var således en central måde at vise, at man kunne holde til arbejdet og at man var en rigtig mand. Denne Tarzan-kultur er imidlertid blevet forandret. I dag ved ambulanceredderne, at Tarzan må stoppe på arbejdet før tid. Til gengæld viser ambulancereddere mandighed via deres kendskab til tekniske hjælpemidler og deres kreativitet omkring anvendelse af tekniske hjælpemidler i forbindelse med vanskelige løftesituationer.

På mandearbejdspladser er en typisk måde, hvorpå mænd traditionelt udviser mandighed over for hinanden ved daglige demonstrationer af fysisk styrke. Det kan fx være gennem tunge løft. Men den form for mandighedspraksis er ofte nedslidende og kan øge risikoen for ulykker. Det ved virksomheder godt, og man kan fra arbejdsmiljøorganisationens side forsøge at afhjælpe dette, ved at stille hjælpemidler, som fx løftegrej, til rådighed. .Udfordringen er, at mændene ikke nødvendigvis bruger disse hjælpemidler – fordi deres adfærd ikke kun handler om sikkerhed, men om at leve op til de forventninger, der er på den konkrete arbejdsplads om at være en ’rigtig mand’.

Hvis man skal ændre på dette, skal man være opmærksom på, at man i forbindelse med sikkerhedstiltag ’tilbyder’ mændene andre acceptable måder at vise deres mandighed på. Man skal sammentænke idealet om sikkerhed med andre grundlæggende maskuline og faglige idealer om det at være ’en arbejdende mand’ og på den måde stille alternative manderoller til rådighed.

Forskningen viser, at fx viden om tekniske hjælpemidlers funktionalitet og anvendelsesmuligheder kan erstatte en maskulinitetskultur, som tidligere var baseret på fysisk styrke. Man kan eksemplificere det med, at viden om teknisk udstyr og gadgets stadig er mandigt – selvom det ikke handler om fysisk styrke eller udholdenhed. Ved at sørge for at tilbyde de ansatte en alternative måder at vise deres mandighed på - fx gennem viden om teknik eller tekniske færdigheder - bliver det muligt for mændene at opretholde et maskulint selvbillede, samtidig med at de gør en dyd ud af at anvende tekniske hjælpe- eller værnemidler.
 

Ideer og anbefalinger til at arbejde med at være mand på flere måder

 

  • Dyrk den faglige stolthed. At arbejde med sikkerhed omkring relevante elementer ved arbejdet, som er forbundet med faglig stolthed, giver mening for de fleste. På den måde får de ansatte præsenteret faglighed og mandighed som en del af en pakke - og den faglige stolthed kan blive løftestang for en ændring i sikkerhedskulturen.
     
  • Styrk eksisterende idealer. Ved at bruge allerede eksisterende idealer som indgangsvinkel ved implementering af nye sikkerhedspraksisser kan man opnå en synergieffekt mellem mandighed og interesse i nye regler eller retningslinjer. Hvis arbejdspladsen fx allerede har en god kultur omkring klargøring af udstyr, er det nærliggende at overføre den måde at arbejde på (fx evner og dygtighed i dette element) til nye måder at gøre andre ting på.
     

 


Mand på flere måder

Se filmen Mand på flere måder