Rollemodeller

På opfordring af en fysioterapeut begyndte en australsk minearbejder at varme sine muskler op inden arbejdet for at undgå skader - på samme måde som en fodboldspiller gør før en fodboldkamp. Han blev dog mødt af hån fra de andre minearbejdere, som synes det var tøset. Men da en anden minearbejder, som var konkurrence-vægtløfter, og derfor anerkendt som mere mandig, begyndte at gøre det samme, blev det accepteret og opvarmning blev pludselig symbolet på den maskuline mand, der passer på sin krop

Det kan være en stor udfordring at få medarbejdere til at følge sikkerhedsregler og beskytte sig selv. Forskning viser, at sikkerhedsregler ofte overskrides, fordi de anses som ubetydelige, overforsigtige, verdensfjerne og skabt af folk med ’papirviden’, der ikke har forstand på, hvordan arbejdet udføres i praksis. Disse dilemmaer med at kombinere sikkert og effektivt arbejde retfærdiggør ofte overtrædelser af sikkerhedsregler.

Hvis man skal ændre på dette, er det dog ikke nødvendigvis budskabet der skal ændres – men afsenderen. Overtrædelserne sker måske ikke fordi der er noget galt med budskabet, men fordi modtageren ikke kan identificere sig med afsenderen.

Forskningen peger på, at sandsynligheden for at sikkerhedstiltag virker, afhænger af tilliden til afsenderen. Hvis afsenderen fx anses som umandig eller fjernt fra erfaringer på arbejdspladsen, er der en risiko for, at sikkerhedsrådene også vil blive set på som umandige og ligegyldige.

Derfor er det afgørende, at man ikke kun arbejder med hvad, der instrueres i, men også med hvordan, og af hvem, informationer om sikkerhed videregives. Studier viser, at respekterede kolleger eller andre rollemodeller, der følger sikkerhedsregler, er en vigtig løftestang for at skabe opbakning om sikkerhedsregler og brug af forskellige værnemidler og tekniske hjælpemidler.
 

Ideer og anbefalinger til at arbejde med rollemodeller:

  • Vurder den nuværende tilgang. Tag et kritisk blik på egen organisation og vurder, om de rette rollemodeller er tilstede på arbejdsmiljøområdet. Sker formidlingen af arbejdsmiljø-viden gennem kanaler, som medarbejderne har tillid til og kan identificere sig med?
     
  • Identificer relevante rollemodeller. Find personer der opleves som troværdige og har høj social (og maskulin) status blandt den målgruppe man vil ramme og brug dem som nøgleformidlere.
     
  • Inddrag rollemodellerne. For at skabe størst effekt, er det afgørende at inddrage disse så tidligt som muligt i processen, så de også får indflydelse og ejerskab

Rollemodeller

Se filmen: Rollemodeller